ParallelDesk
Login

Jobs at Azenia

Browse the latest jobs at Azenia

UX Visual Designer

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
5 days ago

Apply

Senior UX Writer

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
5 days ago

Apply

Senior UX Researcher

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
6 days ago

Apply

Lead UX Designer

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
6 days ago

Apply

Technical Product Manager

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
20 days ago

Apply

IT Project Manager

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
22 days ago

Apply

Payments Support Lead

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
36 days ago

Apply

Lead Backend Developer (.Net)

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
43 days ago

Apply

Technical Product Manager

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
65 days ago

Apply

UX Copy Writer

Azenia / Nairobi, Nairobi, Kenya
91 days ago

Apply